T. 943 451 511 / M. 629 271 481 / kalapie@kalapie.org

Bizikletaren zirkulazioaren inguruko araudia Donostian

IV. TITULUA
BIZIKLETAK

46. Artikulua.
Bizikletek ere indarrean dauden trafiko eta zirkulazio arauak bete behar dituzte. Bizikleta-bideetan nahiz oinezkoek lehentasuna duten aldeetan haietarako seinaleztaturiko ibilbideetan ibiliko dira. Halakorik ez dagoen tokian, galtzadan ibiliko dira.
Txirrina eta indarrean dauden legeek agindutako distiragailu eta argiak edukiko dituzte.

47. Artikulua.
Bizikleta-bideak gainontzeko trafikotik eta oinezkoen aldeetatik fisikoki bereizita egongo dira. Bizikletari eta patinatzaileek baizik ezin izango dituzte erabili. Lastertasun gomendatua hamabost (15) km/h da, gehienez. Ezin da, inola ere, hogei (20) km/h baino azkarrago ibili.

48. Artikulua.
Bizikletak oinezkoek lehentasuna duten aldeetan seinaleztatutako bizikleta-ibilbideetan ibili ahal izango dira, baldin eta:

 • Dauden seinaleei kasu egiten badiete.
 • Oinezkoek duten lehentasuna errespetatzen badute.
 • 10 km/h-ko lastertasuna gainditzen ez badute eta oinezko kopuruaren arabera egokitzen badute.
 • Metro bateko segurtasun distantzia uzten badute oinezko bat aurreratzean edo harekin gurutzatzean.
 • Axolagabe nahiz beldurgarri den eta oinezkoen segurtasuna arriskuan jar dezakeen maniobrarik egiten ez badute.
 • Zazpi urte arteko umeak espaloietan ibili ahal izango dira bizikletaz, beti ere adinez nagusi den baten ardurapean, oinezkoak baino azkarrago ibili gabe eta haiei enbarazu egin gabe.

49. Artikulua.
Galtzadatik doazenean, bizikletak eskuineko erreitik joango dira; errei horren erdiko aldea ere har dezakete. Bestalde, ezkerreko erreitik ere joan ahal izango dira, bidearen ezaugarriak direla-eta eskuineko erreitik ezin direnean ibili edo ezkerretara jo behar dutenean.

50. Artikulua.
Bizikleta-bideetan, oinezkoek lehentasuna duten aldeetan seinaleztaturiko ibilbideetan nahiz 30 km/h lastertasuna gainditu ezin den aldeetan dabiltzan bizikletek atoi nahiz erdi-atoi bat eraman ahal izango dute, bai egunez bai gauez, edozein fardel mota nahiz umeak garraiatzeko. Atoiak edo erdi- atoiak behar bezala egiaztatu edo homologatua egon beharko du, eta haietako bakoitzerako onartzen den pisua ezin izango da inola ere gainditu.
Halaber, gidaria adinez nagusia bada, zazpi urte arteko haur bat eraman ahal izango du bizikletari lotutako aulki batean. Aulkiak behar bezala egiaztatu edo homologatua egon beharko du, eta haietako bakoitzerako onartzen den pisua ezin izango da inola ere gainditu.

51. Artikulua.
Udalak bizikleten erregistroa sortuko du, lapurretak eta galerak prebenitu eta bizikletak erraz topatu ahal izateko. Nahi duenak emango du izena Mugikortasuneko Administrazio Atalak kudeatuko duen erregistro horretan.
Serie-zenbakia duten bizikletak erregistratu ahal izango dira.
Hamalau urtetik gorakoek erregistratu ahal izango dituzte bizikletak. Horretarako, honako datu hauek eman beharko dituzte:

 • Jabearen izena eta abizenak.
 • Helbide eta telefonoa.
 • Nortasun agiriaren zenbakia.
 • Bizikletaren serie-zenbakia.
 • Bizikletaren marka, modelo eta kolorea.

Hamalau urtetik beherakoen bizikletak gurasoen nahiz legezko tutoreen izenean erregistratuko dira.
Bizikleta erregistroan jasotzean, jabeak jasoarazi ahal izango du borondatezko asegurua duen.
Organo eskudunak hartutako erabaki nahiz ebazpen baten bitartez ezarriko dira erregistroaren funtzionamendu arauak.

IBILGAILUEN ETA PEATEOIEN ZIRKULAZIOARI BURUZKO ORDENANTZAN BIZIKLETEI APLIKA DAKIZKIEKEEN BESTE ARTIKULU BATZUK

II. TITULUA OINEZKOEN I. KAPITULUA. OINEZKOEN ZIRKULAZIOA

12. artikulua.

Oinezkoak espaloietan, pasealekuetan eta oinezkoentzako guneetan ibiliko dira, behar bezala seinaleztatuta. Galtzadak eta bizikleta-bideak seinaleztatutako pasabideetatik zeharkatuko dituzte. Oinezkoentzako pasabide batetik kanpo galtzada zeharkatzeko, arriskurik eta eragozpen bidegaberik gabe egin dezaketela egiaztatu beharko dute.

II. kapitulua. OINEZKOENTZAKO LEHENTASUN-EREMUAK

18. artikulua.

Pertsonek patinekin eta bizikletekin zirkulatu ahal izango dute inguru horietan, 27. eta 50. artikuluetan adierazitako baldintzetan, hurrenez hurren. Joan-etorrian, bizikletek eta patinek lehentasuna izango dute gainerako ibilgailuekiko, baina ez oinezkoekiko.

IV. KAPITULUA. GELDITZEA ETA APARKATZEA

2. ATALA Aparkatzea

43. artikulua.

Horretarako berariaz egokitutako guneetan aparkatuko dute bizikletek, horretarako prestatutako parrilletan behar bezala ziurtatuta. Ibilgailurik ez badago, edo plaza guztiak okupatuta badaude, beste leku batzuetan aparkatu ahal izango dira, betiere oinezkoen zirkulazioa eta ibilgailuen zirkulazioa oztopatzen ez badute, eta erabiltzaileek ezin izango dituzte zuhaitzetako enborretara edo hiri-altzarietako beste elementu batzuetara lotu, baldin eta kalte egin badiezaiekete edo erabilera normala eragotzi badiezaiekete, ezta espaloietan 3 metro baino gutxiagoko zabalera badute ere.

Udal araudiko bizikletei eragiten dieten beste arau batzuk

III. TITULUA BIDAIARIEK GARRAIO-ZERBITZUA ERABILTZEAN DITUZTEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

KAPITULUA ESKUBIDEAK

18. artikulua.- Bidaiarien eskubideak.

Bizikletekin bidaiatzea, inolako gehigarririk ordaindu gabe, beren ezaugarriak direla-eta ahal den ibilgailuetan eta aldez aurretik zehazten diren linea, geltoki eta ordutegietan, Erregelamendu honen 23. artikuluan ezarritakoaren arabera.

21. artikulua. Eskuko fardelak

2.   Zutik bidaiatzeko moduko ibilgailuetan, eskuarki erabiltzen eta onartzen direnak onartuko dira eskuko fardel gisa, hala nola erosketa-eskuko orgak, bizikleta tolestuak, autoak eta aulki tolestuak edo antzekoak, eta, beren ezaugarriak direla-eta, aurreko paragrafoan adierazitakoez bestelako neurriak izan ditzakete.

23. artikulua.- Bizikletak eskuratzea.

1.   Bizikleten ezaugarriak direla-eta ahal den ibilgailuetan bakarrik onartuko dira, bai eta garraioaren arloan eskumena duen organoak zehazten dituen linea, geltoki eta ordutegietan ere. Behar bezala seinaleztatuko dira geldialdiak eta bizikletek ibilgailuetara sartzeko dituzten lineak, bai eta horretarako ezarritako ordu-tarteak ere, hala badagokio.

Bizikletak daramatzaten pertsonak erdiko atetik sartuko dira eta plataforman kokatuko dira, une oro modu egokian eutsita.

Pertsona bakoitzeko bizikleta bakarra onartuko da, eta gehienez bi bizikleta aldi berean. Nolanahi ere, gurpil-aulkietan dauden pertsonek eta autoetan edo aulkietan adingabeak daramatzatenek lehentasuna izango dute bizikleten aurretik ibilgailuaren plataformara sartzeko eta plataforma okupatzeko. Gurpil-aulkian dagoen pertsona batek edo autoz edo aulkiz garraiatutako adingabe batek okupatzen badu, ezin izango dute bizikletarik eskuratu.

2.   Dagoeneko tolestuta dauden bizikletak Erregelamendu honen 21. artikuluan ezarritakoaren arabera onartuko dira.

3.   Bizikletak eramateagatik ez da gehigarririk ordainduko, Erregelamendu honen 18.2.j. artikuluan jasotzen den bezala.

4.   Eramailea izango da pertsonei edo ondasunei buruzko xedeak eragindako edozein kalteren erantzulea, salbu eta frogatzen bada zerbitzuaren enpresa operadoreak erantzukizuna duela eragindako kaltean.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies